भारतमा चार व'र्षीया आ'फ्नै बहि'नीलाई ब,’ला'त्का'र गर्ने नेपा'लका युव'कलाई फाँ,’सीको स,’जाय ! - Khabar Nepali
  • शनिबार, असोज ३०, २०७८

भारतमा चार व’र्षीया आ’फ्नै बहि’नीलाई ब,’ला’त्का’र गर्ने नेपा’लका युव’कलाई फाँ,’सीको स,’जाय !

आफ्नो सौ’तेनी बहि’नीलाई ब,’लात्का’र गरे’को भन्दै बझा’ङका एक यु’वकलाई भार’तमा फाँ,’सी (मृ,’त्यु’द’ण्ड)’को स,’जाय दिइ’एको छ । भा’रतको उत्त’राखण्ड राज्य’स्थि’त पि’थौरा’गढ जि’ल्ला’को जा’जर’दे’वलमा आ’फ्नी चा’र व’र्षीया सौ’ते’नी ब’हि’नीलाई ब,’लात्का,’र ग’रेको आ’रो’पमा ती युव’कलाई भा’रतको अदा’लतले मृ,’त्युद,’ण्डको स,’जाय सुना’एको हो । यो ख’बर आ’जको रा’जधा’नी दै’निक’मा छ ।

चा’र व’र्षीया सौ’तेनी ब’हि’नीलाई ब,’ला’त्का,’र ग’रेको आरो’पमा भार’तको पि’थौरागढ प्र’हरीले नेपा’लको ब’झाङ घ’र भ’ई हा’ल पि,’थौरागढको जा,’जरदेवल बस्दै आएका ३१ वर्षीय युव’कलाई त्य’हाँको अदा’लतले फाँ,’सीको स,’जाय सु’नाएको भार’तीय सञ्चार’माध्यमले उ’ल्लेख गरेका छन् ।

भा’रतीय प’त्रिका अमर उ,’जा’लाका अनुसार ती पुरुष ३ अप्रिल २०२१ मा प’क्राउ परे’का थिए । गा’उँमा बुबा’आमा’को मृ,’त्युपछि सौ’तेनी ब’हिनी दाइ’सँग पि,’थौराग’ढमा ब’स्दै आ’एको ब’ताइ’एको छ ।पि’थौरा’गढको जा,’जरदेवल था’नाका ए’सआई मे’घा श’र्माले घ’ट’नाको जाँ’च गरी अदा’लतमा आ,’रो’पप’त्र द’र्ता गरेका थिए ।

प्रमा’ण र बया’नका आधा’रमा आ,’रोप पुष्टि भ’एकाले पिथौ’रागढ जि’ल्ला न्या,’यधीश डा. ज्ञानेन्द्रकुमार शर्माको एकल इ,’जला’सले शुक्रबार आ,’रो’पीलाई फाँ,’सी दिएर मृ,’त्यु’द,’ण्डको स,’जाय सुना’एको पत्रि’कामा उल्लेख छ। उ’क्त स,’जाय भा,’रतीय अ,’पराध द,’ण्ड सहिताको धारा ३७६ ए र बी अनुसार सुना’इएको जनाइएको छ।

सम्बन्धित खवर