भो'कम'रीको का'रण पुलि'स स'मेत भएका बा'बुले छो'रीलाई बि'क्रि'मा रा'खे - Khabar Nepali
  • सोमबार, असोज ११, २०७८

भो’कम’रीको का’रण पुलि’स स’मेत भएका बा’बुले छो’रीलाई बि’क्रि’मा रा’खे

मानिसले मानिस पैसाको ला’गि बे’चेको हामिले सु’न्दै आईरहेका छौं। आफन्तले आफ’न्त बे’चेको पनि हामिले सुन्दै आईरहेका छौं। तर बा’बुले आ’फ्नै छो’री बि’क्रिमा रा’खेको कु’रा क’सैले पनि पत्ता’उदैँन होला। तर अफ’गान’स्थानमा यस्तो घ’टना घ’टेको छ। जहाँ आ’फ्नै बु’बाले भोक’मा’रीका का’रण छो’रीलाई बि’क्रिमा रा’खे। यो क’ल्पना ग’र्न नस’किने कु’रा अ’हिले संसा’रभरी च’र्चा भ’ईर’हेको छ। मा’नि’सहरु बा’बुलाई गा’लि गरिरहेका छन्।

अफगा;नस्थानमा अहिले अन’गिन्ती पी’डादा’यीका क’थाहरु सु’नि’ने गर्छन्। अफगा’नस्थानमा भो’कमा’री मे’ट्नको लागि बु’बाले आ’फ्नो छो’री बे’च्न वा’ध्य भ’एका छन्। यो घ’टनाको बा’रेमा ‘टाइम्स अफ लण्डन’ले रिपोर्ट तयार पारेको छन्। यो रिपोर्ट ’न्यूयोर्क पोस्ट’ द्वारा प्रकाशित गरीएको छ।

त्यी बुबा अफ’गान;स्तान पु’लि’समा का’म गर्ने ग’रेको बताईएको छ। उनको नाम मीर नजीर हो। ता’लिवा’नले दे’श क’ब्जा ग’रेप’छि अफ’गानस्ता’नमा धेरै मानि’सहरुले ज्या’न गुमा’ईसकेका छन्। यसैक्रममा मीरले पनि जागिर गु’माए र अलिअलि बचत भएको पैसा पनि सके। उनको परिवार सात जना छन् र परिवार बस्ने घर पनि भाडामा छ। उनको चार वर्षको छोरीको नाम सफिया हो।

उनले भने, ‘ता’लिवा’न आएदेखि मैले जा’गिर गु’माँए। अब परिवारलाई खुवाउन पनि गा’ह्रो भएको छ। छो’रीलाई बे’च्ने मे’रो सो’च थि’एन। बरु मै गएको भए पनि हुने हो। तर मेरो गएपछि परिवारको झ’न बे’हाल हु’न्छ। उनिहरुलाई कसले खुवाउँछ ?’ उनले थपे, ‘म पसल गएको थिए। मैले त्यहाँ एकजनालाई भेटे, उहाँलाई बुबा बन्ने ठुलो उत्साह रहेछ। उनीले स’फिया कि’न्ने प्र’स्ता’व रा’खे। मे’रो सो’फिया उहाँ छो’रीको भा’ग्य राम्रो हुने मैले ठा’ने। त्यो पसलले मेरी छो’रीलाई २० ह’जार अफ’गानीमा कि’न्न चा’हन्छ।’

उ’नि भ’न्छन्, ‘सोफियाको भविष्य पनि राम्रो हुने र यो पैसाले सारा परि’वारलाई बचा’उन सक्छु। त्यो पसलले मलाई प्रति’ज्ञा गरेको छ कि यदि म भ’विष्य मा उसको पै’सा फि’र्ता ग’रे भ’ने उ’सले मेरो छोरी मलाई फि’र्ता दि’नेछ। खु’शी छु दे’शमा यु’द्ध स’माप्त भयो, तर ग’री’बी र भो’क नयाँ दु’श्मन हु’न्। अ’न्तत उ’नि भ’न्छन्, ‘म पनि तिमी जस्तै हु, नसम्झिनुस् कि म मेरो साफियालाई माया गर्दिन। तर, म बा’ध्य छु र त्यहाँ कुनै अन्य विकल्प छैन।

सम्बन्धित खवर